SIÊU ÂM, PHÒNG BẢO VỆ ĐẦU TIÊN CỦA BẠN ĐỂ THEO DÕI TÌNH TRẠNG

Hotline: 0938 087 153
Email: sales1@aquarianvietnam.com
SIÊU ÂM, PHÒNG BẢO VỆ ĐẦU TIÊN CỦA BẠN ĐỂ THEO DÕI TÌNH TRẠNG

Siêu âm được coi là tuyến phòng thủ đầu tiên để tìm ra các khiếm khuyết có thể dẫn đến hư hỏng tài sản. Các dấu hiệu thay đổi đầu tiên về điều kiện hoạt động của tài sản thường được biểu thị bằng tần số siêu âm. Chỉ sau khi tài sản đã chuyển sang giai đoạn hư hỏng nghiêm trọng hơn thì các công nghệ giám sát tình trạng tài sản khác mới bắt đầu phát huy tác dụng. Đối với những người lập kế hoạch và lập lịch trình, việc có cơ hội lớn nhất có thể để đặt hàng các bộ phận, lên kế hoạch cho thời gian ngừng hoạt động và phân bổ lao động là một lợi thế to lớn.

Siêu âm là một trong ba phân loại của âm thanh:
Bên cạnh Hạ âm và Âm thanh nghe được, Siêu âm đề cập đến bất kỳ sóng áp suất âm thanh nào có tần số lặp lại lớn hơn 20 kHz. Các đặc điểm của siêu âm, đặc biệt là khoảng 40 kHz đặc biệt thú vị đối với các thanh tra viên đang lắng nghe các dấu hiệu hư hỏng tài sản.